Deltagarvillkor och personuppgiftsbehandling 

Har du frågor? 

Om du har frågor kring hantering av personuppgifter enligt nedan kan du kontakta Uddevalla Swimruns verksamhetsansvarige, Marcus Kårebrand på, uddevallaswimrun@gmail.com 

Uddevalla Swimrun och den personliga integriteten 

Den personliga integriteten är viktig för oss på Uddevalla Swimrun och vi ansvarar för den personliga informationen som våra medlemmar och andra förser oss med. Denna integritetspolicy beskriver hur Uddevalla Swimrun behandlar, lagrar och hanterar personuppgifter. Uddevalla Swimrun, org nr 802500-1622, är ansvarig för att dina personuppgifter behandlas på ett lagligt sätt. 

» Integritetspolicy 

» För vem gäller denna integritetspolicy? 

» Varför samlar vi in personuppgifter? 

» Så skyddar Uddevalla Swimrun dina uppgifter 

» Så samlar vi in dina personuppgifter 

» Exempel på uppgifter som vi hanterar 

» Det här använder vi dina uppgifter till 

» De här kan se dina personuppgifter 

» Hur länge lagras personuppgifterna? 

» Dina rättigheter 

» Cookies 

Integritetspolicy 

För vem gäller denna integritetspolicy? 

Denna policy gäller för anställd, kund, deltagare i nätverk eller utbildning, konsult, samarbetspartner och besökare. Den gäller även användandet av våra tjänster. Personuppgifter är information som enskilt eller i kombination med andra tjänster används för att identifiera en fysiskt levande person. Det kan till exempel vara namn, adress, e-postadress, foto eller ett telefonnummer. 

Varför samlar vi in personuppgifter? 

Vårt främsta syfte med personuppgifterna som vi samlar in är att kunna fullfölja de åtaganden som vi har gentemot våra tävlingsdeltagare. Uddevalla Swimrun arbetar primärt med tävlingsarrangemang och vi samlar in personuppgifter på personer som anmält sig till tävlingarna vi bedriver. Som personuppgiftsansvarig har Uddevalla Swimrun ansvaret för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och enligt gällande lagstiftning. 

Så skyddar Uddevalla Swimrun dina uppgifter 

Uddevalla Swimrun skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Åtkomstsystem krävs på samtliga datorer och telefoner som hanterar personuppgifter. Vi förvarar inga personuppgifter i fysisk form. 

Så samlar vi in dina personuppgifter 

Vi samlar in personuppgifter från våra deltagare för att ge en god service inom ramen för deltagandet i Uddevalla Swimruns tävlingar. 

Exempel på uppgifter som vi hanterar 

Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, postadress eller annan information som du lämnat och som är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig. 

Det här använder vi dina uppgifter till 

Uddevalla Swimrun har rätt att behandla de personuppgifter som vi behöver för att fullgöra vårt åtagande gentemot dig. Alternativt om du lämnat ditt samtycke till att vi behandlar dina uppgifter. Det kan också vara så att vi behöver behandla dina uppgifter på grund av krav i lag eller förordning. 

I vissa fall kan Uddevalla Swimrun behöva ditt samtycke för att få behandla dina uppgifter. I dessa fall kommer du att få klar och tydlig information om vad det är du samtycker till. 

Vi kan använda dina uppgifter till bland annat följande ändamål: 

För att ge dig en god service: 

Utskick av nyhetsbrev som du själv aktivt valt att prenumerera på 

Tävlingsinformation som är nödvändig för dig att ta del av 

Vem kan se dina personuppgifter 

Dina personuppgifter används av Uddevalla Swimrun och de företag som agerar som personuppgiftsbiträden för Uddevalla Swimrun. Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till några andra bolag om vi inte måste göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut, eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter. 

Vem som kan se i vilka områden Vilken leverantör Ort Deltagarlista Deltaga.nu Västerås Deltagarlista Uddevalla Swimrun Uddevalla 

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål. Uppgifter vidarebefordras bara till tredje part (företag) om det krävs för att tillhandahålla en tjänst. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Vi behandlar olika kategorier av personuppgifter med olika ändamål och rättsliga grunder. Därför skiljer sig lagringstiderna beroende på i vilket ändamål vi behandlar dina personuppgifter. 

DINA RÄTTIGHETER 

Som registrerad hos Uddevalla Swimrun har du följande rättigheter: 

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som samlats in om dig 

Du har rätt att begära rättning om vi har felaktiga uppgifter registrerade om dig 

Du har rätt att bli raderad ur våra system under följande förutsättningar: uppgifterna behövs inte längre för det ändamål som de från början var avsedda för 

Om uppgifterna sparats med ditt samtycke kan du när som helst återkalla samtycket 

Om personuppgifterna behandlats på ett felaktigt sätt 

Rätten att bli raderad gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (exempelvis bokföringslagen) att behålla uppgifterna. 

Cookies 

Uddevalla Swimruns webbplats använder sig av små textfiler, så kallade cookies, för att underlätta ditt surfande på sidan. De används framför allt för att samla in statistik och för att förbättra upplevelsen för användaren. Det kan exempelvis handla om ett val du gör på vår webbplats sparas. 

Om du inte vill att dina besök på vår webbplats ska visas i statistiken i Google Analytics kan du installera ett tillägg i din webbläsare. Tillägget finns för webbläsarna Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari och Opera och finns tillgängligt här. 

Genom Google Analytics använder vi även cookies till remarketing. Remarketing innebär intressebaserad annonsering, dvs. att ditt beteende på vår webbsida kan användas för riktade annonser på andra webbplatser. I detta syfte används data från en tredjeparts-cookie. 

Om du önskar att förändra dina inställningar för remarketing eller önskar välja bort cookies som används för intressebaserad annonsering från Google, kan du göra det här. 

Vill du veta mer? 

Om du har frågor kring hantering av personuppgifter enligt ovan kan du kontakta Uddevalla Swimruns verksamhetsansvarige Marcus Kårebrand på uddevallaswimrun@gmail.com